D1C8875
Excellence

Bodentank-Adapterrahmen zwei Multimedia-Einsätze

MMT Frame FB-2

Proin

27,00 €

* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Merken Teilen

Details.

Adapterrahmen für Electraplan-Bodentanks! Dieser Einzel-Rahmen bietet Platz für zwei Multimedia-Einsätze der Pro-In-Serie.

full_metal

Tech.

Farbe
Silber
Gewicht (Brutto)
40 g
Steckermaterial
Vollmetall
Art.-Nr.
D1C8875
Array
(
[DOWNLOAD_DE] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_DE
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.8 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.18 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.99 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.45 KB
[PDF] => 273.33 KB
[WEB_SUPER] => 49.67 KB
[WEB_DETAIL] => 30.51 KB
[WEB_LIST] => 16.34 KB
[WEB_THUMB] => 2.74 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 63.91 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 1
[position] => 1
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 273.33 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.74 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 30.51 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 49.67 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.34 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 63.91 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_EN] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_EN
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.69 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.06 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.91 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.46 KB
[PDF] => 273.14 KB
[WEB_SUPER] => 49.63 KB
[WEB_DETAIL] => 30.95 KB
[WEB_LIST] => 16.28 KB
[WEB_THUMB] => 2.7 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 63.03 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 2
[position] => 2
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 273.14 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.7 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 30.95 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 49.63 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.28 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 63.03 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_FR] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_FR
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.4 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 41.74 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.47 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.48 KB
[PDF] => 274.02 KB
[WEB_SUPER] => 51.29 KB
[WEB_DETAIL] => 31.78 KB
[WEB_LIST] => 17.08 KB
[WEB_THUMB] => 2.5 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 65.94 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 3
[position] => 3
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 274.02 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.5 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.78 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.29 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.08 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 65.94 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_NL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_NL
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.07 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 40.59 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.16 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.47 KB
[PDF] => 273.38 KB
[WEB_SUPER] => 50.32 KB
[WEB_DETAIL] => 30.74 KB
[WEB_LIST] => 16.76 KB
[WEB_THUMB] => 2.71 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 62.72 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 4
[position] => 4
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 273.38 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.71 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 30.74 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 50.32 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.76 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.72 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_IT] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_IT
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.79 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 41.96 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.45 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.46 KB
[PDF] => 273.26 KB
[WEB_SUPER] => 51.76 KB
[WEB_DETAIL] => 32.43 KB
[WEB_LIST] => 17.19 KB
[WEB_THUMB] => 2.75 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 65.11 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 5
[position] => 5
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 273.26 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.75 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 32.43 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.76 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.19 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 65.11 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_ES] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_ES
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.71 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 40.97 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.24 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.47 KB
[PDF] => 273.21 KB
[WEB_SUPER] => 52.05 KB
[WEB_DETAIL] => 31.73 KB
[WEB_LIST] => 16.79 KB
[WEB_THUMB] => 2.73 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 64.14 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 6
[position] => 6
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 273.21 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.73 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.73 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 52.05 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.79 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 64.14 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_RU] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_RU
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 43.19 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 40.91 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.43 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.47 KB
[PDF] => 276.64 KB
[WEB_SUPER] => 51.27 KB
[WEB_DETAIL] => 32.27 KB
[WEB_LIST] => 17.18 KB
[WEB_THUMB] => 2.81 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 66.99 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 7
[position] => 7
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 276.64 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.81 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 32.27 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.27 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.18 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 66.99 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_PL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_PL
[caption] => Datenblatt
[sort] => 1
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.56 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 41.76 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.21 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.48 KB
[PDF] => 279.3 KB
[WEB_SUPER] => 51.63 KB
[WEB_DETAIL] => 31.49 KB
[WEB_LIST] => 17.24 KB
[WEB_THUMB] => 2.76 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 66.8 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
)
[id] => 8
[position] => 8
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Datenblatt
[alt] => Datenblatt
[title] =>
[fileType] => 279.3 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.76 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.49 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.63 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.24 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 66.8 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_FB_2_2925029_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[BILD] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => 8875_P1.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => BILD
[caption] =>
[sort] => 10
[caption3] => Bodentank-Adapterrahmen zwei Multimedia-Einsätze - MMT Frame FB-2 Produktabbildung
[preview_filename] => 8875_P1.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/8875_P1.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/8875_P1.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/8875_P1.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/8875_P1.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 54.22 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 48.82 KB
[PRODUCT_LIST] => 17.25 KB
[PRODUCT_THUMB] => 4.32 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
)
[id] => 9
[position] => 9
[source] => /media/articles/super/8875_P1.jpg
[isLightbox] =>
[description] =>
[alt] => Bodentank-Adapterrahmen zwei Multimedia-Einsätze - MMT Frame FB-2 Produktabbildung
[title] => Bodentank-Adapterrahmen zwei Multimedia-Einsätze - MMT Frame FB-2 Produktabbildung
[fileType] => 54.22 KB
[fileSize] => jpg
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/thumb/8875_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 4.32 KB
[sourceSet] => /media/articles/thumb/8875_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/detail/8875_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 48.82 KB
[sourceSet] => /media/articles/detail/8875_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/super/8875_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 54.22 KB
[sourceSet] => /media/articles/super/8875_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/list/8875_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 17.25 KB
[sourceSet] => /media/articles/list/8875_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
)
1