Połączenia

Terminal Terminal
Terminal Terminal

Szczegóły.

Trzy pomysłowe tchawice w kształcie gwiazdy, które są umieszczone w każdej z dwóch żył i w centralnej sieci, zapewniają jednocześnie dwie zalety: z jednej strony, kabel staje się bardzo stabilny bez utraty elastyczności. Z drugiej strony, obie żyły kabla są prowadzone do siebie z milimetrową dokładnością, co daje w efekcie doskonałe parametry elektryczne. Splot 50 pojedynczych, posrebrzanych żył wewnętrznych, każda o średnicy 0,254 mm, skutecznie minimalizuje efekt naskórkowości. Rezultatem jest kabel "high end" z niewiarygodnie drobnym, szczegółowym obrazem dźwiękowym, który nie zaniedbuje niskiego zakresu częstotliwości i stanowi wzbogacenie dla wymagającego melomana.

200-w-k
spofc-silver-plated-copper-k

Tech.

Kolor
Krystalicznie czysty
Materiał przewodnika wewnętrznego
SPOFC - miedź beztlenowa posrebrzana
Waga (brutto)
160 g
Geometria kabli
Flat
Przekrój poprzeczny kabla
2 x 2,5 mm²
Moc max.
Zalecana moc do 200 W
Długość kabla
75 m
Pozycja nr.
D1C1022
Array
(
[BILD] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => 1022_P1.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => BILD
[caption] =>
[sort] => 10
[caption3] => Kabel głośnikowy 2x2,5 mm² - Crystal Silver Star M Obraz produktu
[preview_filename] => 1022_P1.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/1022_P1.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/1022_P1.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/1022_P1.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/1022_P1.jpg
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/1022_P1.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/1022_P1.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.85 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 22.32 KB
[PRODUCT_LIST] => 7.83 KB
[PRODUCT_THUMB] => 2.37 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 120.31 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 28.38 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 1
[position] => 1
[source] => /media/articles/super/1022_P1.jpg
[isLightbox] =>
[description] =>
[alt] => Kabel głośnikowy 2x2,5 mm² - Crystal Silver Star M Obraz produktu
[title] => Kabel głośnikowy 2x2,5 mm² - Crystal Silver Star M Obraz produktu
[fileType] => 41.85 KB
[fileSize] => jpg
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/thumb/1022_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 2.37 KB
[sourceSet] => /media/articles/thumb/1022_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/detail/1022_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 22.32 KB
[sourceSet] => /media/articles/detail/1022_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/super/1022_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 41.85 KB
[sourceSet] => /media/articles/super/1022_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/list/1022_P1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 7.83 KB
[sourceSet] => /media/articles/list/1022_P1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_DE] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_DE
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 20
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 51.17 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 47.43 KB
[PRODUCT_LIST] => 16.41 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.66 KB
[PDF] => 352.1 KB
[WEB_SUPER] => 72.73 KB
[WEB_DETAIL] => 42.83 KB
[WEB_LIST] => 22.25 KB
[WEB_THUMB] => 3.15 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 94.19 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 137.92 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 33.89 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 2
[position] => 2
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 352.1 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.15 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 42.83 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 72.73 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 22.25 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 94.19 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_EN] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_EN
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 30
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 49.53 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 49.14 KB
[PRODUCT_LIST] => 15.81 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.69 KB
[PDF] => 351.24 KB
[WEB_SUPER] => 70.95 KB
[WEB_DETAIL] => 42.12 KB
[WEB_LIST] => 21.84 KB
[WEB_THUMB] => 3.13 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 89.89 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 135.69 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 33.34 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 3
[position] => 3
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 351.24 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.13 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 42.12 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 70.95 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 21.84 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 89.89 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_FR] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_FR
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 40
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 51.6 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 48.1 KB
[PRODUCT_LIST] => 16.47 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.73 KB
[PDF] => 352.41 KB
[WEB_SUPER] => 74.74 KB
[WEB_DETAIL] => 44.01 KB
[WEB_LIST] => 22.83 KB
[WEB_THUMB] => 3.2 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 94.74 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 137.39 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 34.31 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 4
[position] => 4
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 352.41 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.2 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 44.01 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 74.74 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 22.83 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 94.74 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_IT] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_IT
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 50
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 51.24 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 47.48 KB
[PRODUCT_LIST] => 16.61 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.67 KB
[PDF] => 352.25 KB
[WEB_SUPER] => 74.58 KB
[WEB_DETAIL] => 43.53 KB
[WEB_LIST] => 22.56 KB
[WEB_THUMB] => 3.14 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 93.89 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 137.82 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 33.95 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 5
[position] => 5
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 352.25 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.14 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 43.53 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 74.58 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 22.56 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 93.89 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_ES] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_ES
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 60
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 50.97 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 49.56 KB
[PRODUCT_LIST] => 16.33 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.68 KB
[PDF] => 352.23 KB
[WEB_SUPER] => 74.68 KB
[WEB_DETAIL] => 43.92 KB
[WEB_LIST] => 22.55 KB
[WEB_THUMB] => 3.15 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 95.85 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 140.91 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 34.4 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 6
[position] => 6
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 352.23 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.15 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 43.92 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 74.68 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 22.55 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 95.85 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_NL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_NL
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 70
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 50.57 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 49.07 KB
[PRODUCT_LIST] => 16.27 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.68 KB
[PDF] => 351.98 KB
[WEB_SUPER] => 75.02 KB
[WEB_DETAIL] => 43.86 KB
[WEB_LIST] => 22.42 KB
[WEB_THUMB] => 3.13 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 95.66 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 139.42 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 34.11 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 7
[position] => 7
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 351.98 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.13 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 43.86 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 75.02 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 22.42 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 95.66 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_RU] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_RU
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 80
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 52.51 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 50.6 KB
[PRODUCT_LIST] => 17.42 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.79 KB
[PDF] => 356.83 KB
[WEB_SUPER] => 78.65 KB
[WEB_DETAIL] => 45.64 KB
[WEB_LIST] => 23.04 KB
[WEB_THUMB] => 3.24 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 98.01 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 144.57 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 35.51 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 8
[position] => 8
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 356.83 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.24 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 45.64 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 78.65 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 23.04 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 98.01 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_PL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_PL
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 90
[caption3] =>
[preview_filename] => Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[PDF] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 50.93 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 49.55 KB
[PRODUCT_LIST] => 16.33 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.68 KB
[PDF] => 351.97 KB
[WEB_SUPER] => 75.4 KB
[WEB_DETAIL] => 44.3 KB
[WEB_LIST] => 22.9 KB
[WEB_THUMB] => 3.23 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 96.24 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 141.66 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 34.68 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 9
[position] => 9
[source] => /media/pdf/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 351.97 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 3.23 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 44.3 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 75.4 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 22.9 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 96.24 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/Crystal_Silver_Star_M_2909200_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
)
1