5,99 €

Szczegóły.

Rama montażowa stanowi podstawę dla wszystkich zastosowań. Jest on przykręcony do standardowej puszki podtynkowej lub natynkowej i stanowi podstawę dla 2 wkładek multimedialnych.

full-metal-k

Tech.

Kolor
Srebro
Waga (brutto)
14 g
Materiał łącznika
Full Metal
Pozycja nr.
D1C8800
Array
(
[BILD] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => 8800.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => BILD
[caption] =>
[sort] => 10
[caption3] =>
[preview_filename] => 8800.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/8800.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/8800.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/8800.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/8800.jpg
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/8800.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/8800.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.57 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.9 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.13 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.94 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 115.42 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 17.75 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 1
[position] => 1
[source] => /media/articles/super/8800.jpg
[isLightbox] =>
[description] =>
[alt] => 8800
[title] =>
[fileType] => 42.57 KB
[fileSize] => jpg
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/thumb/8800.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 3.94 KB
[sourceSet] => /media/articles/thumb/8800.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/detail/8800.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 39.9 KB
[sourceSet] => /media/articles/detail/8800.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/super/8800.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 42.57 KB
[sourceSet] => /media/articles/super/8800.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/list/8800.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 14.13 KB
[sourceSet] => /media/articles/list/8800.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
[1] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => 8800_NEU.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => BILD
[caption] =>
[sort] => 10
[caption3] => Ramka montażowa do zastosowań multimedialnych - ilustracja produktu MMT Frame
[preview_filename] => 8800_NEU.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/8800_NEU.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/8800_NEU.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/8800_NEU.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/8800_NEU.jpg
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/8800_NEU.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/8800_NEU.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.67 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.03 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.88 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.94 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 112.67 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 17.8 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 2
[position] => 2
[source] => /media/articles/super/8800_NEU.jpg
[isLightbox] =>
[description] =>
[alt] => Ramka montażowa do zastosowań multimedialnych - ilustracja produktu MMT Frame
[title] => Ramka montażowa do zastosowań multimedialnych - ilustracja produktu MMT Frame
[fileType] => 41.67 KB
[fileSize] => jpg
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/thumb/8800_NEU.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 3.94 KB
[sourceSet] => /media/articles/thumb/8800_NEU.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/detail/8800_NEU.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 39.03 KB
[sourceSet] => /media/articles/detail/8800_NEU.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/super/8800_NEU.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 41.67 KB
[sourceSet] => /media/articles/super/8800_NEU.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/list/8800_NEU.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 13.88 KB
[sourceSet] => /media/articles/list/8800_NEU.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_DE] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_DE
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 20
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_DE.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_DE.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_DE.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_DE.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_DE.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_DE.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_DE.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_DE.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 41.98 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.16 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.14 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.54 KB
[PDF] => 297.22 KB
[WEB_SUPER] => 48.62 KB
[WEB_DETAIL] => 30.98 KB
[WEB_LIST] => 16.61 KB
[WEB_THUMB] => 2.83 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 62.84 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 102.39 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.71 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 3
[position] => 3
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_DE.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 297.22 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.83 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 30.98 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 48.62 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.61 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.84 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_EN] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_EN
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 30
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_EN.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_EN.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_EN.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_EN.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_EN.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_EN.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_EN.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_EN.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.37 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.68 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.27 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.54 KB
[PDF] => 297.05 KB
[WEB_SUPER] => 49.88 KB
[WEB_DETAIL] => 30.54 KB
[WEB_LIST] => 16.71 KB
[WEB_THUMB] => 2.84 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 63.04 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 103.55 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 26.03 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 4
[position] => 4
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_EN.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 297.05 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.84 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 30.54 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 49.88 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.71 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 63.04 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_FR] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_FR
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 40
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_FR.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_FR.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_FR.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_FR.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_FR.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_FR.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_FR.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_FR.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.76 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 40.33 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.52 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.53 KB
[PDF] => 297.88 KB
[WEB_SUPER] => 51.59 KB
[WEB_DETAIL] => 32.19 KB
[WEB_LIST] => 16.86 KB
[WEB_THUMB] => 2.84 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 64.94 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 106.76 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 26.63 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 5
[position] => 5
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_FR.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 297.88 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.84 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 32.19 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.59 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.86 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 64.94 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_NL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_NL
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 50
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_NL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_NL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_NL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_NL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_NL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_NL.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_NL.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_NL.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.39 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.66 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.29 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.54 KB
[PDF] => 297.27 KB
[WEB_SUPER] => 51.13 KB
[WEB_DETAIL] => 31.1 KB
[WEB_LIST] => 16.78 KB
[WEB_THUMB] => 2.85 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 61.96 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 103.37 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.98 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 6
[position] => 6
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_NL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 297.27 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.85 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.1 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.13 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 16.78 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 61.96 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_IT] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_IT
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 60
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_IT.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_IT.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_IT.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_IT.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_IT.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_IT.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_IT.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_IT.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.74 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 40.25 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.55 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.53 KB
[PDF] => 297.27 KB
[WEB_SUPER] => 50.76 KB
[WEB_DETAIL] => 31.77 KB
[WEB_LIST] => 17 KB
[WEB_THUMB] => 2.83 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 64.81 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 105.75 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 26.46 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 7
[position] => 7
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_IT.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 297.27 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.83 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.77 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 50.76 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 64.81 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_ES] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_ES
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 70
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_ES.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_ES.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_ES.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_ES.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_ES.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_ES.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_ES.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_ES.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42.46 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 40.17 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.32 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.53 KB
[PDF] => 297.37 KB
[WEB_SUPER] => 51.31 KB
[WEB_DETAIL] => 31.61 KB
[WEB_LIST] => 17.09 KB
[WEB_THUMB] => 2.84 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 62.84 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 106.08 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 26.54 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 8
[position] => 8
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_ES.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 297.37 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.84 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.61 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.31 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.09 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.84 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_PL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_PL
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 80
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_PL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_PL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_PL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_PL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_PL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_PL.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_PL.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_PL.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 42 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 41.36 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.52 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.59 KB
[PDF] => 302.97 KB
[WEB_SUPER] => 51.08 KB
[WEB_DETAIL] => 31.52 KB
[WEB_LIST] => 17.39 KB
[WEB_THUMB] => 2.86 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 65.87 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 107.16 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 27.03 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 9
[position] => 9
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_PL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 302.97 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.86 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 31.52 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 51.08 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.39 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 65.87 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_RU] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_RU
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 90
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_RU.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_RU.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_RU.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_RU.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_RU.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_RU.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Frame_2910006_RU.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Frame_2910006_RU.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 43.64 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 41.17 KB
[PRODUCT_LIST] => 14.46 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.62 KB
[PDF] => 306.17 KB
[WEB_SUPER] => 52.52 KB
[WEB_DETAIL] => 32.17 KB
[WEB_LIST] => 17.56 KB
[WEB_THUMB] => 2.83 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 64.69 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 109.05 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 27.22 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 10
[position] => 10
[source] => /media/pdf/MMT_Frame_2910006_RU.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 306.17 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 2.83 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Frame_2910006_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 32.17 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Frame_2910006_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 52.52 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Frame_2910006_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 17.56 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Frame_2910006_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 64.69 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Frame_2910006_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
)
1