6,99 €

Szczegóły.

Panel żaluzjowy jest wykorzystywany jako uzupełnienie, jeśli ma być używana tylko jedna aplikacja multimedialna. Pokrywa ona pozostałą wolną połowę i tworzy optyczne wykończenie.

Tech.

Kolor
Srebro
Waga (brutto)
16 g
Pozycja nr.
D1C8801
Array
(
[DOWNLOAD_RU] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_RU
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 100
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_RU.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_RU.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_RU.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_RU.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_RU.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_RU.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_RU.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_RU.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 40.97 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 39.46 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.82 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.39 KB
[PDF] => 238.13 KB
[WEB_SUPER] => 203.2 KB
[WEB_DETAIL] => 123.07 KB
[WEB_LIST] => 63.42 KB
[WEB_THUMB] => 6.05 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 256.93 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 104.84 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 26.48 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 1
[position] => 1
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_RU.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 238.13 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 6.05 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 123.07 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 203.2 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 63.42 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_RU.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 256.93 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_RU.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[BILD] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => 8801_1.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => BILD
[caption] =>
[sort] => 20
[caption3] =>
[preview_filename] => 8801_1.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/8801_1.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/8801_1.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/8801_1.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/8801_1.jpg
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/8801_1.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/8801_1.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 71.27 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 34.01 KB
[PRODUCT_LIST] => 10.56 KB
[PRODUCT_THUMB] => 2.94 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 206.53 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.74 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 2
[position] => 2
[source] => /media/articles/super/8801_1.jpg
[isLightbox] =>
[description] =>
[alt] => 8801_1
[title] =>
[fileType] => 71.27 KB
[fileSize] => jpg
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/thumb/8801_1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 2.94 KB
[sourceSet] => /media/articles/thumb/8801_1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/detail/8801_1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 34.01 KB
[sourceSet] => /media/articles/detail/8801_1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/super/8801_1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 71.27 KB
[sourceSet] => /media/articles/super/8801_1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/list/8801_1.jpg
[retinateSource] =>
[fileType] => jpg
[fileSize] => 10.56 KB
[sourceSet] => /media/articles/list/8801_1.jpg
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_DE] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_DE
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 30
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_DE.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_DE.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_DE.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_DE.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_DE.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_DE.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_DE.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_DE.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 39.44 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 37.43 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.18 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.39 KB
[PDF] => 228.07 KB
[WEB_SUPER] => 197.05 KB
[WEB_DETAIL] => 118.17 KB
[WEB_LIST] => 60.66 KB
[WEB_THUMB] => 5.99 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 246.76 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 99.13 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 24.92 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 3
[position] => 3
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_DE.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 228.07 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 5.99 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 118.17 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 197.05 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 60.66 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_DE.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 246.76 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_DE.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_EN] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_EN
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 40
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_EN.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_EN.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_EN.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_EN.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_EN.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_EN.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_EN.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_EN.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 39.96 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 38.36 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.24 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.4 KB
[PDF] => 228.03 KB
[WEB_SUPER] => 201.3 KB
[WEB_DETAIL] => 121.12 KB
[WEB_LIST] => 62.05 KB
[WEB_THUMB] => 6.03 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 252.9 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 101.42 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.46 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 4
[position] => 4
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_EN.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 228.03 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 6.03 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 121.12 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 201.3 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.05 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_EN.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 252.9 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_EN.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_FR] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_FR
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 50
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_FR.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_FR.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_FR.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_FR.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_FR.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_FR.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_FR.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_FR.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 40.55 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 38.95 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.54 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.4 KB
[PDF] => 228.94 KB
[WEB_SUPER] => 202.91 KB
[WEB_DETAIL] => 122.2 KB
[WEB_LIST] => 62.7 KB
[WEB_THUMB] => 6.02 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 255.21 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 102.88 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.8 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 5
[position] => 5
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_FR.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 228.94 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 6.02 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 122.2 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 202.91 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.7 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_FR.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 255.21 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_FR.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_NL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_NL
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 60
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_NL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_NL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_NL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_NL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_NL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_NL.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_NL.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_NL.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 40.27 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 38.79 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.41 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.4 KB
[PDF] => 228.55 KB
[WEB_SUPER] => 202.73 KB
[WEB_DETAIL] => 122.22 KB
[WEB_LIST] => 62.55 KB
[WEB_THUMB] => 6.02 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 255.36 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 103.04 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.86 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 6
[position] => 6
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_NL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 228.55 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 6.02 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 122.22 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 202.73 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.55 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_NL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 255.36 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_NL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_ES] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_ES
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 70
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_ES.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_ES.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_ES.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_ES.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_ES.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_ES.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_ES.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_ES.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 39.83 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 37.92 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.35 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.35 KB
[PDF] => 228.3 KB
[WEB_SUPER] => 198.32 KB
[WEB_DETAIL] => 119.4 KB
[WEB_LIST] => 60.86 KB
[WEB_THUMB] => 5.98 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 248.92 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 99.66 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.33 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 7
[position] => 7
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_ES.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 228.3 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 5.98 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 119.4 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 198.32 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 60.86 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_ES.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 248.92 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_ES.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_IT] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_IT
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 80
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_IT.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_IT.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_IT.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_IT.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_IT.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_IT.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_IT.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_IT.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 40.15 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 38.43 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.56 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.36 KB
[PDF] => 228.21 KB
[WEB_SUPER] => 200.08 KB
[WEB_DETAIL] => 120.63 KB
[WEB_LIST] => 61.47 KB
[WEB_THUMB] => 6.02 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 251.08 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 100.6 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.6 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 8
[position] => 8
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_IT.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 228.21 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 6.02 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 120.63 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 200.08 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 61.47 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_IT.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 251.08 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_IT.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
[DOWNLOAD_PL] => Array
(
[0] => Array
(
[display_lightbox] => 0
[filename] => MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[clickmap] =>
[purpose] => DOWNLOAD_PL
[caption] => Karta katalogowa
[sort] => 90
[caption3] =>
[preview_filename] => MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[caption2] =>
[formate] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => /media/articles/super/MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[PRODUCT_DETAIL] => /media/articles/detail/MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[PRODUCT_LIST] => /media/articles/list/MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[PRODUCT_THUMB] => /media/articles/thumb/MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[PDF] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_PL.pdf
[WEB_SUPER] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_PL.png
[WEB_DETAIL] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_PL.png
[WEB_LIST] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_PL.png
[WEB_THUMB] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_PL.png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_PL.png
[WEB_QUAD_FULL] => /media/articles/web_quad_full/MMT_Cover_2910007_PL.jpg
[WEB_QUAD_TINY] => /media/articles/web_quad_tiny/MMT_Cover_2910007_PL.jpg
)
[size] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => 40.45 KB
[PRODUCT_DETAIL] => 38.63 KB
[PRODUCT_LIST] => 13.44 KB
[PRODUCT_THUMB] => 3.38 KB
[PDF] => 227.93 KB
[WEB_SUPER] => 202.8 KB
[WEB_DETAIL] => 122.23 KB
[WEB_LIST] => 62.58 KB
[WEB_THUMB] => 6.01 KB
[WEB_PRODUCTSLIDE] => 254.91 KB
[WEB_QUAD_FULL] => 102 KB
[WEB_QUAD_TINY] => 25.58 KB
)
[filetype] => Array
(
[PRODUCT_SUPER] => jpg
[PRODUCT_DETAIL] => jpg
[PRODUCT_LIST] => jpg
[PRODUCT_THUMB] => jpg
[PDF] => pdf
[WEB_SUPER] => png
[WEB_DETAIL] => png
[WEB_LIST] => png
[WEB_THUMB] => png
[WEB_PRODUCTSLIDE] => png
[WEB_QUAD_FULL] => jpg
[WEB_QUAD_TINY] => jpg
)
[id] => 9
[position] => 9
[source] => /media/pdf/MMT_Cover_2910007_PL.pdf
[isLightbox] =>
[description] => Karta katalogowa
[alt] => Karta katalogowa
[title] =>
[fileType] => 227.93 KB
[fileSize] => pdf
[main] =>
[parentId] =>
[thumbnails] => Array
(
[0] => Array
(
[source] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 6.01 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_thumb/MMT_Cover_2910007_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[1] => Array
(
[source] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 122.23 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_detail/MMT_Cover_2910007_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[2] => Array
(
[source] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 202.8 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_super/MMT_Cover_2910007_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[3] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[4] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[5] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[6] => Array
(
[source] =>
[retinateSource] =>
[fileType] =>
[fileSize] =>
[sourceSet] =>
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[7] => Array
(
[source] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 62.58 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_list/MMT_Cover_2910007_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
[8] => Array
(
[source] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_PL.png
[retinateSource] =>
[fileType] => png
[fileSize] => 254.91 KB
[sourceSet] => /media/articles/web_productslide/MMT_Cover_2910007_PL.png
[maxWidth] =>
[maxHeight] =>
)
)
[attribute] => Array
(
[attribute1] =>
[attribute2] =>
[attribute3] =>
)
[relations] =>
)
)
)
1